XXII-ти Зимен Семинар

“ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ФИЗИКА”

на докторантите и младите учени от физическите институти на комплекс 2 на

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

/ИФТТ, ИЯИЯЕ, ИЕ, ЦЛ СЕНЕИ, НИМХ и ИА/


Начало